Anda Berada Di: Home Direktori Kepakaran Abdul Ghani Abdullah

Abdul Ghani Abdullah

E-mail Cetak PDF

1.     Maklumat Peribadi

Nama Penuh                    :         Abdul Ghani Kanesan Bin Abdullah

Jawatan                          :         Pensyarah

Tarikh Perlantikan             :         1 OCT. 2003

Tarikh Pengesahan           :         1 OCT 2004

Pusat Pengajian               :         Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

Bidang Pengajian             :         Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan

                                                 Kaedah Penyelidikan & Statistik Pendidikan

Kelayakan Akademik         :          Sijil Guru ( MPMK 1982)

                                                B.Ed (Hons) (USM 1990)

                                                Sarjana Pendidikan         (USM 1997)

                                                PhD (USM, 2003)

2.     Pengalaman Bekerja

Guru 

SMK Chukai, Kemaman, Terengganu                     1.1. 1982 - 30.11.1985

Guru                

SMK Landas, Ajil, Terengganu                               1.12.1989 – 31.5.1990

SMK Sultan Ismail, Kemaman, Trg                         1.6. 1990  _ 30.11.1992

SMK Methodist, Nibong Tebal, PP                        1.12.1992 -  31.5.1994

Guru (GTT Pentadbiran)

SMK Methodist, NT, PP.                                       1.6.1994 – 30.07.2000

Guru  (GTT Hal Ehwal Murid)       

SMKTSSB,  SG Bakap, SPS                                   1.8.2000 - 31.12.2000

Guru (GTT Pentadbiran)

SMKTSSB, Sg Bakap, SPS.                                   1.1.2001 – 30.09.2003

Pensyarah         

Universiti Sains Malaysia                                      1.10.2003 – sekarang

3.     Bidang Pengajaran Di Universiti

Penggajian Keberkesanan Sekolah (Penyelaras dan Pensyarah)

Dinamik Organisasi Pendidikan (Penyelaras dan Pensyarah)

Perkembangan Intrapersonal & Interpersonal Remaja (Tutor )

Pelajar dan Keperluan Pembelajaran (Tutor)

General School Administration (Tutor)

4.     Bidang Kepakaran

Keberkesanan Sekolah

Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah

Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Statistik Penyelidikan Pendidikan

5.     Penyelidikan

5.1. Pengurusan Kolaboratif di Sekolah Wawasan.

       Geran Intensif Pensyarah Baru

       Tahun 2003

5.2. Persekitaran Pembangunan Matematik dan Hubungannya dengan 

       Sikap serta Pencapaian Matematik T4 Pelajar Luar Bandar

       (Penyelidik Bersama)

       Geran UiTM, Cawangan Seberang Perai

5.3. Kepincangan Kepemimpinan Pengetua dari Perspektif  Guru

       (Ketua Penyelidik)

        Geran Jangka Pendek USM

5.4.    Penggunaan Sumber Kuasa Guru Besar

                  (Penyelidik Bersama)

                  Geran Jangka Pendek USM

5.5.          Pengunaan Masa Sebenar Mengajar Guru Pelatih

(Penyelidik Bersama)

Geran Jangka Pendek USM  

6.  Penerbitan:

6.1Abdul Ghani Abdullah (2004). Pengaruh Kepuasan kerja, Komitmen terhadap Organisasi dan Keinginan Guru untuk Berpindah terhadap Gelagat Warga Organisasi. Dieges Pendidikan, PPIP,USM (akan diterbitkan)

6.2 Abdul Ghani Abdullah (2004). Kepimpinan Transformasi Pengetua dan Penggantian Kepimpinan Sebagai Penentu Komitmen Terhadap Organisasi dan Perlakuan Warga organisasi Pendidikan, Jurnal Pendidik, PPIP, USM (akan diterbitkan)

6.3.Abdul Ghani Abdullah dan Tang Keow Ngang. Motivasi dan Pengurusan Budaya Kolaboratif Pengurus Pendidikan Wanita, Jurnal Pendidik, UKM, Bangi (akan diterbitkan)

7.   Seminar Dan Persidangan

8.   Perkhidmatan

( i )   Perkhidmatan kepada universiti (Perkhidmatan ini termasuklah dalam Jawatankuasa Pusat Pengajian/Universiti, Jawatankuasa keahlian dan sebagainya):

8.1 Ahli Majlis Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM

(Tarikh :   2003 sehingga sekarang)

8.2 Jawatankuasa Buku Laporan PIPP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM ( Mulai Sept 2004)

8.3  Naib Pengerusi Penerbitan PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM (mulai Sept. 2004)

8.4  Jawatankuasa Perkembangan Profesional  Pusat Pengajian Ilmu  Pendidikan USM

      ( Tahun  2004)

8.5 Pengerusi Sambutan Hari Guru Peringkat  Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 2004.

8.6  Pengerusi Pembentangan Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Pendidikan Awal dan Pendidikan Khas Kanak-Kanak 2004 anjuran Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM 24 –26 September 2004

8.7 .Ahli Jawatankuasa (Publisiti dan Pengangkutan) Seminar Kebangsaan Pendidikan Awal dan Pendidikan Khas Kanak-Kanak 2004 anjuran Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM 24 –26 September 2004

      (ii)  Perkhidmatan Kepada Masyarakat dan Ceramah/Syarahan(       
termasuk keahlian dalam badan-badan luar).

a.        Yang DiPertua

Persatuan Ibubapa dan Guru,

Sekolah Kebangsaan Sg Duri,

Sg Bakap, SPS

b.        Setiausaha

Surai Lebai Tahir,

Sg Bakap, SPS

 (iii)             Perundingan